Με απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Εργονομίας, το Δεκέμβριο του 2010 συστήθηκε ειδική επιτροπή εργονόμων διεθνούς φήμης, η οποία ανέλαβε το έργο του συντονισμού των απόψεων, προκειμένου να καταγραφεί το παρόν και να προταθεί η κατεύθυνση για το μέλλον της επιστήμης της εργονομίας, καθώς και του επαγγέλματος. Η επιτροπή φέρουσα τον τίτλο “Future of Ergonomics Committee”, στελεχώθηκε από κορυφαίους επιστήμονες του χώρου συμπεριλαμβανομένων τριών τέως προέδρων της ένωσης, όπως (μεταξύ άλλων) ο W. Marras, o John Wilson, o Peter Buckle, ο Pierre Falzon, και υπό το συντονισμό του Jan Dul, ανέλαβε τη σύνταξη προσχέδιου, στο οποίο ζητήθηκε η τοποθέτηση επαγγελματιών και λοιπών επιστημόνων του χώρου.

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του γνωστού ερευνητή William Marras για το state of the art στην έρευνα για τα μυοσκελετικά προβλήματα της μέσης. Στο άρθρο γίνεται μια αρκετά αυστηρή κριτική στα μοντέλα πρόβλεψης μυοσκελετικών παθήσεων που στηρίζονται κυρίως στην εμβιομηχανική και που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εργονομία. Το άρθρο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό ακόμη και σε επιστημολογικό επίπεδο καθώς ενώνει με τρόπο εμπειρικά επιβεβαιώσιμο τις εμβιομηχανικές με τις βιοχημικές αλλά και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους του ζητήματος.

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 5ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, στις 28-29/9/2012 στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΕΕ συμμετεχείχε στο συνέδριο με τη διοργάνωση ειδικής εργονομικής συνεδρίας, όπου μέλη μας παρουσίασαν πρόσφατες εργασίες τους.

της Ειρήνης Βεντούρη, υποψήφιας Διδάκτορος Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ

Ο γεωργικός τομέας, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ενασχόληση με γεωργικές εργασίες συνδέεται άμεσα με την υγεία, καθώς σχετίζεται με εκτεταμένη χρήση χημικών, με την έκθεση σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, στενή επαφή με τα ζώα και τα φυτά, δύσκολες στάσεις του σώματος κατά την εργασία και χρήση επικίνδυνων γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων (ILO, 2009).