Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του γνωστού ερευνητή William Marras για το state of the art στην έρευνα για τα μυοσκελετικά προβλήματα της μέσης. Στο άρθρο γίνεται μια αρκετά αυστηρή κριτική στα μοντέλα πρόβλεψης μυοσκελετικών παθήσεων που στηρίζονται κυρίως στην εμβιομηχανική και που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εργονομία. Το άρθρο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό ακόμη και σε επιστημολογικό επίπεδο καθώς ενώνει με τρόπο εμπειρικά επιβεβαιώσιμο τις εμβιομηχανικές με τις βιοχημικές αλλά και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους του ζητήματος.

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 5ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, στις 28-29/9/2012 στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΕΕ συμμετεχείχε στο συνέδριο με τη διοργάνωση ειδικής εργονομικής συνεδρίας, όπου μέλη μας παρουσίασαν πρόσφατες εργασίες τους.

της Ειρήνης Βεντούρη, υποψήφιας Διδάκτορος Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ

Ο γεωργικός τομέας, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ενασχόληση με γεωργικές εργασίες συνδέεται άμεσα με την υγεία, καθώς σχετίζεται με εκτεταμένη χρήση χημικών, με την έκθεση σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, στενή επαφή με τα ζώα και τα φυτά, δύσκολες στάσεις του σώματος κατά την εργασία και χρήση επικίνδυνων γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων (ILO, 2009).

του Στέλιου Παπαδόπουλου
αναδημοσίευση από τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 Σύμφωνα με τον πρόσφατο ορισμό των ειδικών «νέος/αναδυόμενος εργασιακός κίνδυνος» είναι ένας κίνδυνος που είναι ταυτόχρονα «νέος» και «αυξανόμενος». Με τη λέξη «νέος» εννοούμε ότι:

  • Ο κίνδυνος ήταν προηγουμένως άγνωστος και προκαλείται από νέες διεργασίες, νέες τεχνολογίες, νέους τύπους χώρων εργασίας ή από κοινωνικές ή οργανωτικές αλλαγές, ή
  • Ένα προϋπάρχον από καιρό θέμα άρχισε πρόσφατα να θεωρείται πλέον ως κίνδυνος λόγω αλλαγών στις κοινωνικές αντιλήψεις (π.χ. στρες, bullying, σεξουαλική παρενόχληση) ή νέων επιστημονικών γνώσεων (π.χ. καρκινογόνα κ.ά.).