Στα πλαίσια της διάδοσης της εργονομίας στη Ελλάδα, η εταιρία Ergonomia A.E. προσκάλεσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εργονομίας σε ανοικτό διαδικτυακό miniσεμινάριο με θέμα «εργονομικές βελτιώσεις στην επιχείρηση».

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ (1 ώρα και 30 λεπτά)