Με επιτυχία διοργανώθηκε το 5ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, στις 28-29/9/2012 στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΕΕ συμμετεχείχε στο συνέδριο με τη διοργάνωση ειδικής εργονομικής συνεδρίας, όπου μέλη μας παρουσίασαν πρόσφατες εργασίες τους.

Οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν ήταν οι εξής:

  • Α. Μπαλαντίνου, Σ. Δριβάλου και Ν. Μαρμαράς: Ανάλυση της φυσικής καταπόνησης των εργαζομένων στο τμήμα συσκευασίας φαρμακοβιομηχανίας
  • B. Παπακωστόπουλος και Β. Τσακνάκη: Μελέτη των στάσεων, μικροκινήσεων σώματος που υιοθετούν φοιτητές σε καθιστή θέση: ποια εξισσορόπηση αποβλέπουν;
  • Ν. Ζαρμπούτης και Δ. Ναθαναήλ: Ανάλυση επαναλαμβανόμενων σωματικών καταπονήσεων στη συντήρηση ανεμογεννητριών
  • Α. Μπασιάκος: Η σημασία της αξιολόγησης της μυοσκελετικής καταπόνησης στην ανάπτυξη ασφαλούς συμπεριφοράς
  • Θ. Κουκουλάκη: Καταπόνηση των εργαζομένων στον κλάδο της ανακύκλωσης - πρόκληση για εργονομική παρέμβαση