Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του γνωστού ερευνητή William Marras για το state of the art στην έρευνα για τα μυοσκελετικά προβλήματα της μέσης. Στο άρθρο γίνεται μια αρκετά αυστηρή κριτική στα μοντέλα πρόβλεψης μυοσκελετικών παθήσεων που στηρίζονται κυρίως στην εμβιομηχανική και που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εργονομία. Το άρθρο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό ακόμη και σε επιστημολογικό επίπεδο καθώς ενώνει με τρόπο εμπειρικά επιβεβαιώσιμο τις εμβιομηχανικές με τις βιοχημικές αλλά και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους του ζητήματος.

Συγκεκριμένα ο Marras παραθέτει ενα μοντελο ανάπτυξης παθήσεων με δυό αρχικές παράμετρους (ι) τα επίπεδα μυικής φόρτισης και (ιι) τα κατώφλια πόνου, εξηγώντας ότι και στις δύο αυτές παραμέτρους υπάρχουν μεγάλες διαπροσωπικες άλλά και εξελικτικές διακυμανσεις.. Στη συνεχεια παραθέτει πρόσφατες μελέτες που επιβεβαιωνουν τις βιοχημικες επιδράσεις τόσο στο νευρικό όσο και στο μυοσκελετικό σύστημα δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο βρόχους θετικής ή αρνητικής ανατροφοδότησης (vicious circles). Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο στο αρθρο ειναι η επισήμανση του ρόλου της ανθρωπινης συνειδησης και κατά συνεπεια η επίδραση του απαγωγού (efferent) τμήματος του νευρικού σςυστήματος στην ανάπτυξη των παθήσεων αυτών.

Ο συγγραφέας καταλήγει
"In conclusion, the risk of LBD and LBP can be intrinsically tied to the behavior of the biomechanical load tolerance system described throughout this article. The examples discussed in this article demonstrate that the body is not composed of an independent musculoskeletal system and an independent mental system. These systems are inextricably integrated and interactive. Thus, to control tissue loading and tissue tolerance, one must not only control the physical world to which the worker is exposed, but one must consider the worker’s perception of his or her environment in a systems fashion to mediate both his or her biomechanical and biochemical responses. This principle is the basis of wellness. Hence,one needs to consider the social, occupational, spiritual, physical, intellectual, emotional, financial, mental, and medical aspects of the environment if one is to truly minimize the risk of low-back problems"

Ολόκληρο το άρθρο