Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. που έλαβε χώρα την 17.12.2009 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

  1. Η αναβάθμιση του ιστότοπου της ΕΕΕ και η συμπλήρωσή του με περιεχόμενο στην Αγγλική γλώσσα. Συζητήθηκαν ελλείψεις και προβλήματα στην υπάρχουσα έκδοση και σημειώθηκαν αλλάγές που θα πρέπει να γίνουν.
  2. Έπειτα από πρακτικές δυσκολίες που αναγνωρίστηκαν στη διοργάνωση της συνάντησης των διδασκόντων εργονομίας, αποφασίστηκε η αλλαγή του ύφους της πρωτοβουλίας αυτής.Η εκδήλωση, όπως είχε σχεδιαστεί, αποφασίστηκε να λάβει χώρα ως παράλληλη εκδήλωση στα πλαίσια κάποιας μεγαλύτερης συγκέντρωσης της ΕΕΕ (π.χ. εθνικό συνέδριο).
  3. Η απλοποίηση της φόρμας εγγραφής νέων μελών. Παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο της νέας φόρμας το οποίο έγινε αποδεκτό. Η νέα φόρμα εγγραφής έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΕΕ.
  4. Εξετάστηκε η υποψηφιότητα τριών νέων μελών. Έπειτα από ομόφωνη απόφαση, η Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας καλωσόρισε τους κκ. Γκίκα, Κλαυδιανό και Τσάγκα.
  5. Η αύξηση της ετήσιας συνδρομής στο ποσό των 30 ευρώ.

Επίσης συζητήθηκε η διοργάνωση του εθνικού συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εργονομίας. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στο 1ο εξάμηνο του 2010 και πέραν του αμιγώς επιστημονικού του μέρους, να περιλαμβάνει και παράλληλες συναντήσεις ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η συνάντηση διδασκόντων εργονομίας.