Διεθνής Εταιρεία Εργονομίας (ΙΕΑ)

Η Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Εργονομίας (ΙΕΑ) από το 1994. Έκτοτε συμμετέχει σε κάθε συνέδριο που λαμβάνει χώρα καθώς και στα συλλογικά της όργανα.
Εκπρόσωπος της ΕΕΕ στη Διεθνή Εταιρείια Εργοομίας έχει ορισθεί ο Ν. Μαρμαράς.


Κέντρο Πιστοποίησης Ευρωπαίων Εργονόμων (CREE)

H Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας είναι ο φορέας μέσω του οποίου μπορούν οι Έλληνες Εργονόμοι να υποβάλλουν την αίτηση πιστοποίησης Ευρωπαίου Εργονόμου. Μέσω του εκπροσώπου της συμμετέχει στο συμβούλιο του Κέντρου Πιστοποίησης Ευρωπαίων Εργονόμων (Centre for the Registration of European Ergonomists - CREE) και προωθεί προς συζήτηση τους φακέλους υποψηφιότητας των Ελλήνων Εργονόμων.


Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εταιρειών Εργονομίας (FEES)

H Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εταιρειών Εργονομίας (Federation of European Ergonomics Societies - FEES). Μέσω του Υπευθύνου Διεθνών Σχέσεων της Εταιρείας, συμμετέχει στα όργανα της Ομοσπονδίας και συνεργάζεται μέσω αυτής για την προώθηση της Εργονομίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.