Σε πανεπιστημιακό επίπεδο δεν υπάρχουν προς το παρόν ακαδημαϊκά τμήματα τα οποία να προσφέρουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στην Εργονομία.
Τα παρακάτω τμήματα προσφέρουν στο πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα εργονομίας:

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
  Διδάσκοντες: Ν. Μαρμαρας, Δ. Ναθαναήλ 
 • Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  Διδάσκων: Θ. Κοντογιάννης 
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 
  Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννατσής
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Σχεδιασμού Προϊόντων και Συστημάτων
  Διδάσκων: Β. Παπακωστόπουλος
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
  Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Αθανασίοιυ
 • Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  Διδάσκων: Σ. Παπαντωνόπουλος
 • Αριστέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,ΤΕΦΑΑ
  Διδάσκων: κ. Μανδρούκας
 • ΑΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  Διδάσκων: κ. Ηλίας Τσέπης
 • ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  Διδάσκων: κ. Πέτρος Πουλμέντης
 • ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  Διδάσκων: κ. Παναγιώτης Τσακλής
 • ΑΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
  Διδάσκων: κ. Ιωάννης Ζομπουρτικούδης
 • ΑΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
  Διδάσκων: κ. Θανάσης Μπάμπαλης
 • ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
  Διδάσκων: κ. Νικόλαος Ματσούλας