Σε πανεπιστημιακό επίπεδο δεν υπάρχουν προς το παρόν ακαδημαϊκά τμήματα τα οποία να προσφέρουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στην Εργονομία.
Τα παρακάτω τμήματα προσφέρουν στο πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα εργονομίας:

  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
    Διδάσκοντες: Ν. Μαρμαρας, Δ. Ναθαναήλ Πολυτεχνείο Κρήτης,
  • Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
    Διδάσκων: Θ. Κοντογιάννης Πανεπιστήμιο Πειραιά,
  • Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 
    Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννατσής
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Σχεδιασμού Προϊόντων και Συστημάτων
    Διδάσκων: Β. Παπακωστόπουλος
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
    Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Αθανασίοιυ
  • Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
    Διδάσκων: Σ. Παπαντωνόπουλος
  • Αριστέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,ΤΕΦΑΑ
    Διδάσκων: κ. Μανδρούκας
  • ΑΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
    Διδάσκων: κ. Ηλίας Τσέπης
  • ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
    Διδάσκων: κ. Πέτρος Πουλμέντης
  • ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
    Διδάσκων: κ. Παναγιώτης Τσακλής
  • ΑΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
    Διδάσκων: κ. Ιωάννης Ζομπουρτικούδης
  • ΑΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
    Διδάσκων: κ. Θανάσης Μπάμπαλης
  • ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
    Διδάσκων: κ. Νικόλαος Ματσούλας