Ρώμη, Αεροδρόμιο Fiumicino. Έξοδος αναχώρησης η D7 και ακολουθούμε τη σήμανση του αεροδρομίου. Φτάνουμε εμπρός στο πρώτο «βοήθημα» που δείχνει η διπλανή φωτογραφία. Πάμε δεξιά ή αριστερά; Το άρθρο συζητά σχεδιαστικά προβλήματα που σχετίζονται με τη σήμανση και παρουσιάζει τον προβληματισμό στον τρόπο παρουσίασης πληροφορίας, ο οποίος μπορεί να είναι μεν ακριβής, εντούτοις σημασιολογικά προβληματικός και να οδηγεί τελικά σε ένα μη εργονομικό σχέδιο.

Ολόκληρο το άρθρο