Εργονομικά θέματα

Εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΕ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Οδική Ασφάλεια Εργαζόμενων Δικικλυστών

Στις 30.3.2017, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εργονομίας, κ. Δ. Ναθαναήλ, προσκεκλημένος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου έκανε προς τα μέλη της επιτροπής εισήγηση επί των παραγόντων που συντελούν στην Οδική Ασφάλεια των Εργαζομένων Δικυκλιστών.
Η εισήγηση βασίζεται σε αποτελέσματα έρευνας στο Εργαστήριο Εργονομίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, επικεφαλής της οποίας είναι ο κ Ναθαναήλ.

 • Δείτε την παρουσίαση από τη σελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
 • Κατεβάστε την παρουσίαση • Ανθρωποκεντρική επιχείρηση, μελλοντική ηγεσία και ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών

  Άρθρο του Ηλ. Μπανούτσου

  Τον περασμένο Μάρτιο καθιερώθηκε το διεθνές πρότυπο “ISO 27500:2016 The human-centred organization – Rationale and general principles”. Ανήκει στην κατηγορία των «προτύπων στρατηγικής σημασίας»(*) τα οποία απευθύνονται στην ηγεσία των επιχειρήσεων και οργανισμών.

  Δεν αποτελεί σύστημα διαχείρισης ούτε πιστοποιείται η εφαρμογή του. Επαναπροσδιορίζει όμως την επιχείρηση γύρω από τους ανθρώπους της
  Ολόκληρο το άρθρο


  Αναζητώντας την Πύλη D7

  Άρθρο του Ν. Ζαρμπούτη

  Ρώμη, Αεροδρόμιο Fiumicino. Έξοδος αναχώρησης η D7 και ακολουθούμε τη σήμανση του αεροδρομίου. Φτάνουμε εμπρός στο πρώτο «βοήθημα» που δείχνει η διπλανή φωτογραφία. Πάμε δεξιά ή αριστερά;
  Το άρθρο συζητά σχεδιαστικά προβλήματα που σχετίζονται με τη σήμανση και παρουσιάζει τον προβληματισμό στον τρόπο παρουσίασης πληροφορίας, ο οποίος μπορεί να είναι μεν ακριβής, εντούτοις σημασιολογικά προβληματικός και να οδηγεί τελικά σε ένα μη εργονομικό σχέδιο.
  Ολόκληρο το άρθρο


  Σχεδιάζοντας με γνώμονα την εμπειρία χρήσης. Μια φαινομενολογική προσέγγιση

  Άρθρο ειδικά για τον ιστότοπο της ΕΕΕ από το Βασίλη Ράππο, σταλμένο από το μακρινό San Francisco. Ο Βασίλης ανάμεσα στις σπουδές του στο ΕΜΠ «έστησε» με δύο φίλους μια start-up εταιρία για mobile apps. Αισίως μια από τις ιδέες τους – το πληκτρολόγιο “Fleksy” για τυφλό σύστημα σε smartphones– έχει τραβήξει αισθητά την προσοχή και την ανάλογη χρηματοδότηση αμερικανών επενδυτών. Ο Βασίλης, με γλώσσα ελεύθερη τεχνοκρατίας, περιγράφει ζωντανά την ιδέα πίσω από το πληκτρολόγιο Fleksy, το σχεδιασμό της εμπειρίας χρήσης του(UX), τους σχεδιαστικούς συμβιβασμούς και την συνολική χρηστική, και νοηματική ισορροπία. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

  Ολόκληρο το άρθρο

  Δείτε το Fleksy στο http://fleksy.com.


  Πρόταση για οδηγία στη διαδυκτιακή προσβασιμότητα των κυβερνητικών ιστοσελίδων

  της Ε. Βασιλείου

  Στις αρχές Δεκέμβρη κατατέθηκε η πρόταση – οδηγία με στόχο την καθιέρωση των διαδικτυακών κανόνων προσβασιμότητας στις κυβερνητικές σελίδες των μελών κρατών. Σύμφωνα με τα στατιστικά που παρατίθενται στην οδηγία, σήμερα μόνο το 10% των ιστοσελίδων είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
  Οι κυβερνητικές σελίδες εμπεριέχουν πληροφοριακό κείμενο που είναι σημαντικό για όλους τους πολίτες ως προς την διαθεσιμότητα του. Παράλληλα έχει αρχίσει να εξαπλώνεται σημαντικά το e-government, που επιβάλλει ακόμη πιο επιτακτικά την εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας.
  Οι λόγοι που δεν έχει διαδοθεί ακόμα ο τομέας των προσβάσιμων ιστοσελίδων είναι ότι εταιρίες που σχεδιάζουν με προσβάσιμες «αρχές» είναι ακόμη ελάχιστες, καθώς δεν αποτελεί θεσμική απαίτηση, και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με υψηλό κόστος.
  «Η εναρμόνιση των κανόνων προσβασιμότητας, που επιχειρείται στην οδηγία, θα οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες στην αγορά, περισσότερες ευκαιρίες εργασίας, φθηνότερο κόστος για web-accessibility και αρκετές περισσότερες ιστοσελίδες: μια τριπλή νίκη για κυβερνήσεις, εταιρίες και πολίτες».
  Σκοπός της οδηγίας είναι να εναρμονίσουν τα πρότυπα που είναι σε ισχύ, όπως του οργανισμού W3C με τις προδιαγραφές του WCAG version 2.0. Οι περισσότερες σελίδες που ακολουθούν αυτό το πρότυπο έχουν καταφέρει να καλύψουν τις ανάγκες για το AA Conformance Level. Το συγκεκριμένο επίπεδο προσβασιμότητας καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης με στόχο την πλοήγησή τους στις ιστοσελίδες και την πλήρη κατανόηση της πληροφορίας. Ευρωπαϊκό αντίστοιχο πρότυπο είναι υπό υλοποίηση με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής επιτροπής, του αντίστοιχου φορέα των Η.Π.Α Μ/376, τους υφιστάμενους κανόνες της WCAG και των ευρωπαϊκών οργανισμών προτυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι υπό την αιγίδα του European Accessibility Act (EAA) που ήδη περιλαμβάνει διατάξεις για την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Από ότι προβλέπεται το ευρωπαϊκό αντίστοιχο πρότυπο θα είναι αρκετά κοντά στα ήδη υπάρχοντα πρότυπα.
  Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της οδηγίας είναι η διάταξη περί του σχεδιασμού μεθοδολογίας για συνεχή παρακολούθηση των ιστοσελίδων ως προς την συμμόρφωση τους στις προδιαγραφές του προαναφερόμενου, όπως επίσης ότι για το λόγο αυτό θα συνταχθεί και ειδική επιτροπή. Η ισχύς της συγκεκριμένης οδηγίας ξεκινά από τις 20 Ιουνίου 2014 το αργότερο, εφόσον έχει παραδοθεί το πρότυπο και οι προδιαγραφές. Οι τύποι των ιστοσελίδων που θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις συγκεκριμένες διατάξεις του νέου εναρμονισμένου προτύπου, θα ανακοινωθούν από την επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αλλαγές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 το αργότερο.

  Ολόκληρη η οδηγία


  Θέρμανση: η ασυνεννοησία κοστίζει...

  Έρευνα της Μονάδας Εργονομίας του ΕΜΠ

  Σε πολυκατοικίες με ημιαυτόνομο σύστημα θέρμανσης η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται σημαντικά αν το κάθε διαμέρισμα ζητά θέρμανση κατά το δοκούν χωρίς κάποιο συντονισμό. Η επιπρόσθετη δαπάνη «της αυτονομίας» μπορεί να υπερβεί και το 25% του συνολικού κόστους θέρμανσης της πολυκατοικίας

  Διαβάστε το άρθρο


  Το Μέλλον της Εργονομίας

  Παρεμβάσεις μελών της ΕΕΕ στις εργασίες της "Future of Ergonomics Committe" της ΙΕΑ

  Με απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Εργονομίας, το Δεκέμβριο του 2010 συστήθηκε ειδική επιτροπή εργονόμων διεθνούς φήμης, η οποία ανέλαβε το έργο του συντονισμού των απόψεων, προκειμένου να καταγραφεί το παρόν και να προταθεί η κατεύθυνση για το μέλλον της επιστήμης της εργονομίας, καθώς και του επαγγέλματος. Η επιτροπή φέρουσα τον τίτλο “Future of Ergonomics Committee”, στελεχώθηκε από κορυφαίους επιστήμονες του χώρου συμπεριλαμβανομένων τριών τέως προέδρων της ένωσης, όπως (μεταξύ άλλων) ο W. Marras, o John Wilson, o Peter Buckle, ο Pierre Falzon, και υπό το συντονισμό του Jan Dul, ανέλαβε τη σύνταξη προσχέδιου, στο οποίο ζητήθηκε η τοποθέτηση επαγγελματιών και λοιπών επιστημόνων του χώρου.

  Από πλευράς ΕΕΕ υπήρξε συμμετοχή των μελών μας, κκ. Ναθαναήλ και Μαρμαρά, οι οποίοι μέσω της αποστολής κειμένου σχολίων τεσσάρων σελίδων, τοποθετήθηκαν στο ζήτημα και συνέβαλαν στη συζήτηση.Το τελικό κείμενο, πέραν της παραπάνω συντακτικής ομάδας, υπήρξε το αποτέλεσμα διεθνούς συμμετοχής γνωστών εργονόμων (δείτε εδώ τη λίστα).

  Το κείμενο εγκρίθηκε παμψηφεί από το Συμβούλιο της ΙΕΑ και δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο το 2012 στο περιοδικό Ergonomics με τον τίτλο: A strategy A strategy for human factors/ergonomics: developing the discipline and profession.

  Επάνω στη δημοσιευμένη στρατηγική, οι εθνικοί εκπρόσωποι της ΕΕΕ συνέχισαν τη συζήτηση σε ένα περισσότερο πραγματιστικό επίπεδο και συνέταξαν ένα άρθρο σχολιασμού που ανέδειξε μια σειρά προβληματισμών σχετικά με το μέλλον της Εργονομίας με τίτλο A question of our marketing or our preconceptions: Commentary on the paper "A strategy for Human Factors / Ergonomics: Developing the discipline and profession". Το άρθρο αυτό, μαζί με απάντηση των συντακτών του κειμένου της στρατηγικής μόλις δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Ergonomics.

  Δείτε το κείμενο της στρατηγικής των Dul et al. εδώ.
  Δείτε το άρθρο σχολιασμού των Nathanael and Marmaras εδώ.
  Δείτε την απάντηση των συντακτών της στρατηγικής (Dul et al) εδώ.

  Η συζήτηση έχει πλέον ανοίξει και οι εθνικές επιτροπές έχουν ανοίξει κύκλο συζητήσεων σχετικά με το θέμα. Η ΕΕΕ, ενθαρύνει την αποστολή παρατηρήσεων και σχολίων σχετικά με το ζήτημα που αφορά το μέλλον του επαγγέλματός μας.
  Στείλτε παρατηρήσεις, απόψεις και τους δικούς σας προβληματισμούς στο nikos.zarboutis@gmail.com. Οι απόψεις σας θα συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΕΕ, ενώ θα γίνουν αντικείμενο συζήτησης σε προσεχή συγκέντρωση των μελών του συλλόγου μας.


  Συμμετοχή της ΕΕΕ στη δημόσια διαβούλευση για το πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 για πολίτες με αναπηρία

  Η ΕΕΕ συμμετέχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση για το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 "Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις". Μέλη της ΕΕΕ (Δ. Ναθαναήλ και Ε. Βασιλείου) επεξεργάστηκαν το σχέδιο προτύπου, πρότειναν βελτιώσεις και συμμετείχαν σε σχετική συνεδρίαση της τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 100 "Απαιτήσεις απονομής σήματος συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ)" για να εκθέσουν τις θέσεις της ΕΕΕ.

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΕΛΟΤ.


  The Complex Spine: The Multidimensional System of Causal Pathways for Low-Back Disorders

  Έποψη του Δ. Ναθαναήλ στο άρθρο του William Marras

  Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του γνωστού ερευνητή William Marras για το state of the art στην έρευνα για τα μυοσκελετικά προβλήματα της μέσης. Στο άρθρο γίνεται μια αρκετά αυστηρή κριτική στα μοντέλα πρόβλεψης μυοσκελετικών παθήσεων που στηρίζονται κυρίως στην εμβιομηχανική και που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εργονομία. Το άρθρο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό ακόμη και σε επιστημολογικό επίπεδο καθώς ενώνει με τρόπο εμπειρικά επιβεβαιώσιμο τις εμβιομηχανικές με τις βιοχημικές αλλά και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους του ζητήματος. Συγκεκριμένα ο Marras παραθέτει ενα μοντελο ανάπτυξης παθήσεων με δυό αρχικές παράμετρους (ι) τα επίπεδα μυικής φόρτισης και (ιι) τα κατώφλια πόνου, εξηγώντας ότι και στις δύο αυτές παραμέτρους υπάρχουν μεγάλες διαπροσωπικες άλλά και εξελικτικές διακυμανσεις.. Στη συνεχεια παραθέτει πρόσφατες μελέτες που επιβεβαιωνουν τις βιοχημικες επιδράσεις τόσο στο νευρικό όσο και στο μυοσκελετικό σύστημα δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο βρόχους θετικής ή αρνητικής ανατροφοδότησης (vicious circles). Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο στο αρθρο ειναι η επισήμανση του ρόλου της ανθρωπινης συνειδησης και κατά συνεπεια η επίδραση του απαγωγού (efferent) τμήματος του νευρικού σςυστήματος στην ανάπτυξη των παθήσεων αυτών.

  Ο συγγραφέας καταλήγει
  "In conclusion, the risk of LBD and LBP can be intrinsically tied to the behavior of the biomechanical load tolerance system described throughout this article. The examples discussed in this article demonstrate that the body is not composed of an independent musculoskeletal system and an independent mental system. These systems are inextricably integrated and interactive. Thus, to control tissue loading and tissue tolerance, one must not only control the physical world to which the worker is exposed, but one must consider the worker’s perception of his or her environment in a systems fashion to mediate both his or her biomechanical and biochemical responses. This principle is the basis of wellness. Hence,one needs to consider the social, occupational, spiritual, physical, intellectual, emotional, financial, mental, and medical aspects of the environment if one is to truly minimize the risk of low-back problems"

  Ολόκληρο το άρθρο


  5o Συνέδριο της ΕΛ.ΕΜΒΙΟ

  Συμμετοχή της ΕΕΕ με τη διοργάνωση Εργονομικής Συνεδρίας

  Με επιτυχία διοργανώθηκε το 5ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, στις 28-29/9/2012 στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΕΕ συμμετεχείχε στο συνέδριο με τη διοργάνωση ειδικής εργονομικής συνεδρίας, όπου μέλη μας παρουσίασαν πρόσφατες εργασίες τους. Οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν ήταν οι εξής:

  • Α. Μπαλαντίνου, Σ. Δριβάλου και Ν. Μαρμαράς: Ανάλυση της φυσικής καταπόνησης των εργαζομένων στο τμήμα συσκευασίας φαρμακοβιομηχανίας
  • B. Παπακωστόπουλος και Β. Τσακνάκη: Μελέτη των στάσεων, μικροκινήσεων σώματος που υιοθετούν φοιτητές σε καθιστή θέση: ποια εξισσορόπηση αποβλέπουν;
  • Ν. Ζαρμπούτης και Δ. Ναθαναήλ: Ανάλυση επαναλαμβανόμενων σωματικών καταπονήσεων στη συντήρηση ανεμογεννητριών
  • Α. Μπασιάκος: Η σημασία της αξιολόγησης της μυοσκελετικής καταπόνησης στην ανάπτυξη ασφαλούς συμπεριφοράς
  • Θ. Κουκουλάκη: Καταπόνηση των εργαζομένων στον κλάδο της ανακύκλωσης - πρόκληση για εργονομική παρέμβαση

  Δείτε εδώ φωτογραφίες από την εκδήλωση.


  Βιομηχανικός Φωτισμός & Παραγωγικότητα μέσα από την εργονομική παρέμβαση

  Άρθρο των Ν. Ζαρμπούτη & Δ. Ναθαναήλ

  Στη λειτουργία μιας εγκατάστασης, ο βιομηχανικός φωτισμός υπεισέρχεται ως ζήτημα σε διάφορους προβληματισμούς, όλοι εκ των οποίων έχουν οικονομική διάσταση, άμεση ή έμμεση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στο χώρο του φωτισμού δε, έχουν ανοίξει ένα νέο πεδίο βελτιστοποίησης, τόσο σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, όσο και σε θέματα ποιότητας φωτισμού των σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων.
  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βιομηχανικός φωτισμός σχετίζεται με την παραγωγικότητα. Η βελτίωσή του αποτελεί μια επένδυση που “αποδίδει” και το προσδοκώμενο όφελος είναι σημαντικό τόσο σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη, όσο και έμμεσα, μέσω της αύξησης της απόδοσης των εργαζομένων. Έντούτοις, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός φωτιστικού συστήματος δεν είναι μονοδιάστατο πρόβλημα. Απαιτεί ανάλυση των απαιτήσεων της εργασίας και σχεδιασμό, πέραν της απλής οικονομοτεχνικής μελέτης.
  Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που συνδέουν το βιομηχανικό φωτισμό με την παραγωγικότητα και περιγράφονται οι προϋποθέσεις ώστε μια τέτοια επένδυση να έχει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για όλους.

  Ολόκληρο το άρθρο