Εκδηλώσεις της ΕΕΕ

Συνάντηση ΕΕΕ και ΕΛΕΜΒΙΟ

Η Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Εμβιομηχανικής (ΕΛΕΜΒΙΟ) διοργάνωσαν μία συνάντηση γνωριμίας των δύο εταιρειών.  Στη συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκαν σύντομες παρουσιάσεις πανεπιστημιακών και άλλων φορέων που ασχολούνται με τα δύο αντικείμενα. Στόχος, πέραν της γνωριμίας, υπήρξε η ενημέρωση  των δύο κοινοτήτων για τις δυνατότητες και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κάθε μίας από αυτές.

Από πλευράς ΕΛΕΜΒΙΟ συμμετείχαν:

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,  Εργαστήριο Βιο-Μηχανικής
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εργαστήριο Αθλητικής Βιο-Μηχανικής
 • Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών

 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης
 • Ιατρική Αθηνών, Εργαστήριο Φυσιολογίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τρικάλων, Κέντρο Αξιολόγησης Φυσικής Απόδοσης

 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ), Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης

Από πλευράς ΕΕΕ θα συμμετείχαν:

 • Μονάδα Εργονομίας, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ. Πολυτεχνείο
 • Τμ. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας & Νοητικής Εργονομίας, Τμ. Μηχανικών Παραγωγής, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), Κέντρο Ασφάλειας

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Πολυμέσων) την Παρασκευή 08.04.2011, στις 16.30. 

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση: