Εργονομία στην Ελλάδα

Διδασκαλία Εργονομίας σε Πανεπιστημιακό Επίπεδο


Σε πανεπιστημιακό επίπεδο δεν υπάρχουν προς το παρόν ακαδημαϊκά τμήματα τα οποία να προσφέρουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στην Εργονομία.

Τα παρακάτω τμήματα προσφέρουν στο πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα εργονομίας:

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
  Διδάσκοντες: Ν. Μαρμαρας, Δ. Ναθαναήλ
 • Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  Διδάσκων: Θ. Κοντογιάννης
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Συστημάτων Παραγωγής
  Διδάσκων: Λάμπρος Λάιος
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Σχεδιασμού Προϊόντων και Συστημάτων
  Διδάσκων: Β. Παπακωστόπουλος
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
  Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Αθανασίοιυ
 • Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  Διδάσκων: Σ. Παπαντωνόπουλος
 • Αριστέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΤΕΦΑΑ
  Διδάσκων: κ. Μανδρούκας
 • ΑΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  Διδάσκων: κ. Ηλίας Τσέπης
 • ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  Διδάσκων: κ. Πέτρος Πουλμέντης
 • ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  Διδάσκων: κ. Παναγιώτης Τσακλής
 • ΑΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
  Διδάσκων: κ. Ιωάννης Ζομπουρτικούδης
 • ΑΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
  Διδάσκων: κ. Θανάσης Μπάμπαλης
 • ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
  Διδάσκων: κ. Νικόλαος Ματσούλας

Βιβλία Εργονομίας στα ελληνικά

Μέχρι στιγμής υπάρχουν τα ακόλουθα βιβλία σχετικά με την Εργονομία στα Ελληνικά:

 • Κοντογιάννης, Θ. (2016). Εργονομικές προσεγγίσεις στη διοίκηση και διαχείριση της ασφάλειας. Εκδόσεις Τζόλα
  Παρουσίαση βιβλίου
  Πίνακας Περιεχομένων
 • Μαρμαράς, Ν. & Ναθαναήλ, Δ. (2015). Εισαγωγή στην Εργονομία, 2ηέκδοση. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
  Δείτε το σε μορφή ebook
  Κατεβάστε το σε μορφή pdf
 • Λάιος, Λ. και Γιαννακούρου, Μ. (2003). Σύγχρονη Εργονομία. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 • Μαρμαράς, Ν. και Παπαδόπουλος, Σ. (1997). Δουλεύοντας με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή: Βοήθημα για Εργονομική Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας με Η/Υ. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 • Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή. Εκδόσεις Δίαυλος.
 • Συρμακέσης, Σ. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Τσακλής, Π. (2005). Γενικές Αρχές Εργονομίας και Προληπτική Φυσικοθεραπεία. University Studio Press.

Εργονομικοί Υπερσύνδεσμοι