Πλήρες Άρθρο

Εργασιακοί κίνδυνοι στη γεωργία και προτάσεις εργονομικής βελτίωσης

της Ειρήνης Βεντούρη, υποψήφιας Διδάκτορος Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ

Ο γεωργικός τομέας, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ενασχόληση με γεωργικές εργασίες συνδέεται άμεσα με την υγεία, καθώς σχετίζεται με εκτεταμένη χρήση χημικών, με την έκθεση σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, στενή επαφή με τα ζώα και τα φυτά, δύσκολες στάσεις του σώματος κατά την εργασία και χρήση επικίνδυνων γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων (ILO, 2009).
Η σημασία της εργονομίας στην γεωργία είναι πολύ σημαντική και η συμβολή της συντελείται κατά το σχεδιασμό της εργασίας όπου λαμβάνονται υπόψη οι ανθρώπινες ικανότητες, χαρακτηριστικά και ανάγκες. Η εργονομία αναφέρεται στην μελέτη τρόπων με τους οποίους αντικείμενα/συστήματα και περιβάλλοντα μπορούν να γίνουν ασφαλή, αποτελεσματικά και αποδοτικά στην χρήση τους από τους εργαζόμενους (Helander,1997). Η γεωργία ως χώρος εργασίας και ως δραστηριότητα απαιτεί την άμεση και συνεχή εφαρμογή της εργονομικής βελτιστοποίησης. Τα στοιχεία του συστήματος εργασίας που πρέπει να βελτιωθούν αφορούν: 1. τα μέσα εργασίας 2. τη διαμόρφωση του χώρου εργασίας 3. το φυσικό περιβάλλον εργασίας καθώς και τον ίδιο τον εργαζόμενο. Η εργονομική παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, στη διαχείριση του φόρτου εργασίας και στη βελτίωση των επιδόσεων, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της εργασίας (παραγωγικότητα).

Στη γεωργία οι χρήστες των μηχανημάτων, παρουσιάζουν την υψηλότερη συχνότητα τραυματισμών και θανάτων (Cole,2006). Οι ανατροπές ελκυστήρων, οι δονήσεις και οι θόρυβοί τους, καθώς και η απόσπαση της προσοχής του χειριστή που προκαλεί το άροτρο και άλλα παρελκόμενα μέρη (Chisholm 1979, Stayner κ.α. 1984, Kumar κ.α. 2001, Aybek κ.α. 2010), αποτελούν ένα αρκετά διερευνημένο θέμα της γεωργικής εργασίας ανοιχτού χώρου και η ανάγκη για έναν εργονομικά βελτιστοποιημένο σχεδιασμό έχει επισημανθεί (Hilton και Moran 1975, Chisholm κ.α. 1992, Torén και Öberg 2001).

<< προηγούμενη 1    επόμενη >>